Myšlienky

Chvála nedokonalého manželstva

Nie je dôležité to, aby manželstvo bolo „dokonalé“, ale aby to bolo skutočné manželstvo.
Sú manželstvá, kde je jeden z partnerov nevyliečiteľne chorý, alebo závislý, sú bezdetné manželstvá, či manželstvá, kde nefunguje, aj napriek vzájomnej snahe, intímny život. Sú rôzne odtiene nešťastí, ktoré môžu na manželstvo doliehať. No aj tak je to MANŽELSTVO – životné spoločenstvo, kde jeden druhému pomáha, miluje ho, je s ním jedno „telo“. A práve preto majú  manželstvá prinášať do nášho života zvláštne dobro.
Všetci vieme ako vzniká perla – dôjde k poraneniu mušle, do jej vnútra vnikne zrnko piesku, ktoré mušľa obalí vzácnou hmotou – perlou. A tá je taká krásna, že samotná mušľa získava na svojej hodnote. Nie zdravá – dokonalá mušľa je hodnotná, ale práve tá, ktorá je zranená a ukrýva v sebe perlu. V „nedokonalom“ manželstve vyrastá „perla“ na mieste, kde je jeho najväčší nedostatok. Potom je toto manželstvo vo svojej hodnote lepšie ako to „dokonalé“.
Poznám bezdetné manželstvá, v ktorých vládne obdivuhodná láska, ktorá vyžaruje aj navonok a plodí celé tucty duchovných detí. Sú intímne nešťastné manželstvá, v ktorých sa tým viac prehĺbilo duševno-duchovné spoločenstvo, ktoré doslova žiari. Sú manželstvá, v ktorých zápas o chorého partnera či postihnuté dieťa mobilizuje všetky najlepšie sily zdravej polovice, čo v konečnom dôsledku posilňuje manželstvo.
V núdzi sa človek učí modliť a spoliehať na Boha. V nedokonalom manželstve sa ľudia modlia sústavnejšie a Boh im zvlášť požehnáva. V konečnom dôsledku sú naše manželstvá viac či menej nedokonalé. Všetci sa preto máme modliť, aby Boh náš manželský zväzok obnovil a prenikol svojou prítomnosťou. Riaďme sa pritom veršom: „Činím všetko nové.“ Zj 21,5  Vezmime si tieto slová k srdcu v trojakom zmysle:
1.Všetko môže byť skutočne nové. Situácia môže vyzerať z nášho ľudského pohľadu beznádejne, naše manželstvo môže byť úbohé a snáď už ani v budúcnosti od neho nič nečakáme…ale, všetko môže byť nové. Na to nezabúdajme!
2.Potom ale musí byť všetko nové. Čiastočné obnovenie nič neprospeje. Nedá sa začať nanovo v intímnej oblasti a pritom sebecky ľpieť na svojich peniazoch alebo na svojom postavení. V totálnom obnovení spoločenstva musí do taviacej pece padnúť všetko súčasne.
3.Najdôležitejší je však tretí bod: JA činím všetko nové. To vyhlásil Kristus. On chce byť v našom manželstve tým tretím. Bez neho to nepôjde. On je tým Priateľom, ktorý nám dáva silu a povzbudzuje nás. Kto tohto Priateľa pozná a dokáže mu predložiť všetky manželské problémy, ten na vlastnej koži pozná, že sa naozaj môže všetko zmeniť.
(Bovet)

Boží zázrak

Asi nikto nepíše Bohu ďakovné listy. Možno je to preto, že nepoznáme adresu. Jeden človek raz rozprával takýto príbeh…..

Pri usporadúvaní pozostalosti po otcovej smrti som našiel zvláštny list . Čítal som:

„Milý Bože! Odpusť mi, že až teraz, v posledných rokoch svojho života, dostal som sa k tomu, aby som Ti napísal ďakovný list. Celkom som Ti zabudol poďakovať za zázrak, ktorý si mi preukázal pred štyridsiatimi rokmi. Ty si mi dal kedysi za ženu Alenku.

Musím priznať, že je to šikovná žena. Vychovávala deti, dom udržiavala v poriadku, dbala na čistotu izieb aj detí. Tiež jedlo, ktoré prichádzalo na stôl bolo dobré. Na kabáte, či košeli, som mal stále všetky gombíky. Mal som byť teda celkom spokojný so ženou, ktorú si mi pridelil. No…nebol som. Vo svojom žiali som sa Ti stále sťažoval. Najviac v tú noc, pred naším desiatym výročím:

„Milý Bože,“ modlil som sa vrúcne, „takto to ďalej nemôže pokračovať! Moja žena je škriepivá a panovačná. Denne máme spory a hádky, vždy chce mať posledné slovo. Musím sa veľmi namáhať, ak ju chcem prekričať. Chcem ísť vpravo, ona samozrejme vľavo. Poviem o niečom, že je biele, ona tvrdí, že je čierne. Ani na sobotnej prechádzke nechýbajú škaredé slová, ktorými sa vzájomne častujeme. Bože, Ty si predsa Všemohúci! Učiň zázrak! Zmeň moju ženu, ktorá je hotový drak, v miernu roztomilú holubičku, aby už prestali hádky v našom manželstve. Daj, nech uvidí svoju chybu a nechce mať vždy posledné slovo…..“

Takto som sa vtedy modlil! Zaspával som s prianím, aby sa tento zázrak udial už tejto noci. Veď zajtra je nedeľa a rád by som začal nový týždeň s novou ženou. Ráno som sa prebudil. Pekne som oslovil svoju ženu. Chcel som z jej odpovede vypozorovať či si Bože urobil zázrak, o ktorý som Ťa prosil. Dostal som od nej prívetivú odpoveď. Pane, ale ja som stále pochyboval, lebo zázrak je zázrak. Človek mu hneď neuverí. Pýtal som si od nej čistú košeľu – pri tomto sme sa zvykli stále hádať. Áno, požiadal som o druhú, potom o ďalšiu a to len preto, aby som zistil, či si naozaj ten zázrak urobil. Dostal som bez odvrávania aj ďalšiu… Potom sme si sadli k raňajkám. Správal som sa k Alenke zvlášť úctivo. Chcel som si Tvoj zázrak zaslúžiť. Nechcel som ho pokaziť svojou vlastnou netrpezlivosťou. Alenka mi naliala čaj. Toto neurobila už od našej svadby. Ja som jej za to natrel chlieb… Keď sme išli do obchodu, navrhol som cestu, ktorou vždy chodila najradšej. Ale ona trvala na tom, aby sme šli cestou, po ktorej som chodieval rád ja. Moja cesta viedla okolo novinového stánku. Nepadlo žiadne zlé slovo. Moja modlitba o zázrak bola vypočutá. Ty si mi daroval novú ženu. Už sme sa nehádali. Nikto z nás nepresadzoval svoju vôľu a nechcel mať za každú cenu pravdu. Vyčítal som jej z očí každé prianie. Snažím sa, aby to tak aj ostalo. Ľudia hovoria, že dnes už Boh nerobí zázraky. Ale ja som poznal Boží zázrak. Ďakujem Ti za to Bože. A keď budem stáť pred Tvojim súdom….“

List nebol ukončený, ale bolo to písmo môjho otca. Priniesol som tento list svojej matke, ktorá veľmi smútila za otcom. Nestihla ho ani dokonca dočítať a rozplakala sa. Potom mi položila hlavu na rameno a rozhovorila sa:

„Vtedy sa skutočne stal zázrak. Lenže ja som si myslela, že Boh vypočul moju modlitbu. V tú noc som sa totiž tiež modlila a prosila som o zázrak, aby Boh zmenil môjho muža. Bol veľmi hádavý a panovačný. Keď som sa ráno prebudila, snažila som sa vľúdnym slovom vyskúšať, či Boh počul moju modlitbu. Pretože otec mi odpovedal srdečne a bez hádania, verila som, že Boh urobil zázrak a robila som všetko pre to, aby som nielen v ten deň, ale aj v ďalšie dni tento zázrak nepokazila….“

 

Milý Pane Ježišu, vypočuj moju prosbu a bývaj v mojom dome a v mojom srdci. Požehnaj mi. Všetka práca, námaha a snaha bez Teba je nič. Kde Ty bývaš rád, tam je v dome požehnanie.

(Neznámy autor)

 

Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka, a vidí všetky jeho kroky.

Počas vojny, v čase hrozných náletov, utekal otec z domu zasiahnutého bombou. Za ruku držal svojho malého chlapca. V prednej záhrade bola obrovská jama, ktorá tam zostala po výbuchu bomby. Pretože sa chcel čím skôr ukryť, skočil do jamy. Vystrel ruky a čakal, že syn skočí za ním. Aj keď chlapec počul otcov hlas, ba aj výzvu, aby skočil za ním, bál sa. Otcovi zakričal: „Nevidím ťa!“
Otec sa pozrel hore a videl oblohu sfarbenú od horiaceho domu do červena. Na jej pozadí bola tmavá silueta jeho syna. Zakričal mu: „Ale ja ťa vidím. Skoč!“
Chlapec skočil, pretože otcovi dôveroval.
Kresťanská viera nám pomáha postaviť sa tvárou v tvár životu aj smrti. A to nie preto, že my vidíme, ale že sme presvedčení, že Niekto vidí nás; nie preto, že my poznáme všetky odpovede, ale že Niekto pozná dobre nás.

Čím viac Boha poznáme, tým bezvýhradnejšie mu dôverujeme.

Čo má muž vedieť o svojej žene

Tvoja žena nie je metla.

Pravdou je, že pre teba a tvoje deti udržiava v poriadku celý dom. Avšak nie je tu len preto. A ty tiež nie si tu pre to, aby si rýchlo ušpinil to, čo ona vyčistila. Musí aspoň vidieť, že máš radosť z jej práce. Ak jej pomôžeš, aby bola skôr hotová, neuškodí ti to. Ak chodí do zamestnania, alebo robí niečo naviac mimo starostlivosti o domácnosť, rozhodne musíš prevziať určité domáce povinnosti aj ty. Keď nám metla poslúži, postavíme ju do kúta. Ale práca tvojej ženy nikdy nekončí. A predsa potrebuje práve tak večer voľno ako ty. Nesťažuj sa, že v jej ustaranom srdci nie je miesto, pomôž jej a zistíš, aká vie byť roztomilá, keď si pre ňu urobíš čas – postaráš sa jej o to, aby mala voľno!

Tvoja žena nie je muž.

Muži medzi sebou znesú aj drsnejšie a tvrdšie slová. Ale tvoja žena je niečo iné. Možno sa jej nie celkom páči to čo vyhovuje tvojim kamarátom. Veď sa ani nedokáže brániť tak ako oni. Snáď sa ti zdá precitlivelá? Chcel by si, aby bola taká ako tvoji kamaráti? Ale je rozdiel, či držíš v ruke šálku alebo vedro s vodou. Možno jej hrubými slovami ublížiš viac aj keď to vôbec nemusíš myslieť zle.

Tvoja žena nie je automat.

Keď vhodíš do automatu mincu, automat ti vydá to, čo chceš. Automatu je ľahostajné, či celé dni a týždne stojí osamote, alebo každú hodinu doň vhadzujú mince. Mechanicky odovzdá to, čo má odovzdať. Ale svoju ženu nemôžeš odbyť alebo zvýšiť na ňu hlas a vzápätí ju zase bozkávať, aby sa s tebou zmierila. Nemysli si, že keď už svoje dosiahneš, pokojne ju môžeš dať stranou. Možno sa ti to aj niekedy podarí, ale nevieš ako ona zahorkne a ako sa v nej hromadí odpor, ktorý raz vypukne a obráti sa proti tebe. Potom stojíš ako dieťa nad črepinami a nechápeš, čo si vlastne urobil zle.

Tvoja žena nie je školáčik.

Máš síce pravdu; manželia sa v manželstve vychovávajú. Ale vzájomne. To nejde, aby jeden bol pán učiteľ, ktorý vie všetko najlepšie. Možno si naozaj šikovnejší a múdrejší – ale musíš jej to stále predhadzovať? Ona potom celkom stratí odvahu – a takú ženu predsa nechceš.

Tvoja žena sa môže zmeniť.

Rád ti uverím, že niekedy sa to s ňou nedá vydržať, veď s pribúdajúcimi rokmi nie sú naše chyby krajšie. Ani tvoje. Ale možno sa tým trápi viac ako ty. Možno by tiež chcela začať odznova… Pochváľ ju, keď vidíš ako sa snaží a nehádž ju do starého železa.

Tvoja žena ti môže pomôcť.

Keď sa zapriahnete do svojho manželského voza obaja, pôjdete dopredu. Strkanie voza z boka na bok na ceste do kopca len prekáža. Každá žena sa snaží, keď vidí, že jej muž ju potrebuje. Dovoľ, aby ti pomohla. Potom prídeš na krásne tajomstvá, ktoré sú skryté aj vo vašom manželstve. Vykroč na prieskum.

Tvoja žena ti dôveruje.

Alebo to pre vás neplatí? Nenič si ľahkomyseľne dôveru svojej ženy! Nehovor o svojich krízach v manželstve s inými mužmi, a už vôbec nie so ženami! Ani príbuzní, či kolegovia zo zamestnania nie sú vhodným odpadovým košom pre vaše manželské smeti. Ak potrebuješ radu, pretože to s tvojou ženou už ďalej nejde, vyhľadaj si duchovne založeného človeka, ktorý vie mlčať a sám žije usporiadane. Možno nájdeš niekoho, kto rozumie manželstvu ako Božiemu zriadeniu a dobre pozná seba aj trampoty života. Nebude ťa ani ľutovať ani utvrdzovať. Dokáže ti taktne a opatrne pomôcť. Ukáže vám, kde môžete zložiť všetko manželské zlo, aby ste mohli začať odznova. Možno že potom zase budeš dôverovať svojej žene a ona tebe. Veď obaja chcete byť šťastní.

Ester Kirchbachová

Go to Top