Program

 

Program Bohoslužieb Február 2020
   1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 29.2.
Blatné Remety
   Michalovce    Marjov  Michalovce
Program Bohoslužieb Marec 2020
   7.3. 14.3. 21.3. 28.3.  
Blatné Remety
     VP – Byrtus    
Go to Top